Banditos vs. Kosti B #hobby

14.10.2021

5:4 / #hvezdyutkani Stanislav Procházka (BDT) David Svoboda (KOB)