Propozice 2021

Aktuální verze propozic pro sezonu 2021 - Toto znění propozic je ávazné.


PROPOZICE MOHOU BÝT PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY DLE POTŘEB PRAGUE HOCKEY MASTERS

poslední aktualizace: 

24/8/2020

Poslední úprava propozic komunikována zde: Dočasná úprava propozic (Covid) 

Úvod


Prague Hockey Masters Cup (dále jen PHM Cup) je amatérskou hokejovou soutěží. Hlavním cílem je zprostředkovávat radost z hokeje, sportu a ze setkávání se s přáteli. Celá soutěž je organizována ve volném čase a z dobré vůle pořadatelů.

V propozicích jsou zakotvena základní pravidla a principy soutěžního ročníku PHM Cup pro sezónu 2020/2021.

Obsah propozic:


 1. Pořadatelé soutěže (organizátoři)

 2. Podmínky účasti týmu v soutěži

 3. Formát soutěžního ročníku

 4. Soupisky týmů a hostování

 5. Omezení startu hráčů v soutěži

 6. Průběh utkání a pravidla

 7. Součinnost týmů s delegátem utkání

 8. Obsazování rozhodčích

 9. Cena zápasu a platby

 10. Podmínky pro starty v Playoff

 11. Statistiky z utkání a ligové statistiky

 12. Konfrontace a výjimečné situace

 13. Pravomoci delegáta utkání a rozhodčích


1. Pořadatelé soutěže (Organizátoři)

Pořadatelem soutěžního ročníku PHM Cupu je společnost Czech Hockey Masters s.r.o. se sídlem Karolíny Světlé 28, Praha 1., IČ 9191291

Zastoupená:


Petr Urban - Jednatel/CEO Prague Hockey Masters

Lukáš Báča - Jednatel/Finanční ředitel Prague Hockey Masters


Christina Marinetti - Provozní ředitel Prague Hockey Masters

Ivan Urban - Statistický specialista Prague Hockey Masters

kontakty na jednotlivé osoby najdete na webové stránce https://www.phmcup.cz/kontakt/

Petr Urban a Lukáš Báča jsou zodpovědní za uzavírání dohod o účasti v soutěži s jednotlivými týmy. Zajišťují komunikaci a smluvní vztah s provozovateli stadiónů, na kterých se PHM Cup odehrává. Stanovují formát soutěže a pravidla pro daný ročník. Starají se o financování soutěže. Udržují chod systémů a dbají na hladký průběh všech akcí pořádaných v rámci PHM.

Christina Marinetti je zodpovědná za hladký průběh všech utkání PHM Cupu. Potvrzuje utkání s vedoucími, rozhodčími, obsazuje post časoměřiče a delegáta utkání. Zajišťuje většinu fotodokumentace k zápasům. Má pod sdílenou správou i sociální sítě PHM Cupu.

Ivan Urban zajišťuje evidenci všech odehraných utkání do databází, ze kterých jsou generovány následně individuální statistiky hráčů PHM Cupu. Dále je tvůrcem týmových a individuálních trofejí používaných v PHM Cupu.

Oficiální komunikační kanál je email: info@phmcup.cz nebo telefon na jednatele PHM Cupu.

Ostatní platformy jako WhatsApp nebo Messenger jsou pouze organizační a není zajištěna nepřetržitá odezva.


2. Podmínky účasti týmů v soutěži 

Do sezony PHM Cup 2020/2021 vstupují pouze týmy kterém mají řádně uhrazené startovné do soutěžního ročníku.

Cena startovného je 10 500,- Kč

Maximální počet týmů byl pro letošní sezonu stanoven na 37.

Povinností každého týmu jsou dále zejména tyto úkoly:

- Vyplnit formulář s detaily o týmu

- Dodat kontakty na vedoucího týmu a zástupce vedoucího (email + telefon)

- Vyplnit soupisku týmu

- Dodat informace o barevné kombinaci dresů (žádoucí je, aby tým disponoval dvěma sadami dresů: světlé/tmavé)

Povinností každého týmu je dále složit "vratnou" zálohu za případně nevyužitý led ve výši 3500,- a to před první soutěžním utkáním.

3. Formát soutěžního ročníku 

Všechny týmy jsou rozděleny dle výkonnostních měřítek do tří divizí.:

Divize A - TOP

Divize B - KLASIK

Divize C - HOBBY

(V každé divizi nemusí být stejný počet týmů)

Fáze soutěže:

Základní část - trvá od 1.9.2020 do cca 20.4.2021

Playoff - trvá cca od 20.4.2021 do 1.6.2021

Playout - trvá cca od 20.4.2021 do 1.6.2021


V základní části se utkají všichni účastníci ve formátu každý s každým ve dvoukolovém systému.

Výjimka pro ročník 2020/2021 platí pro Hobby divizi, kde se hraje navíc třetí kolo zápasů (důvodem je celkově menší počet týmů). Celkem tedy každý tým odehraje v základní části 21 - 24 utkání (dle konečného počtu týmů v jednotlivých divizích)

Zisk bodů ze zápasů v základní části:

Vítězství = 2 body

Remíza = 1 bod

Prohra = 0 bodů


Postupový klíč do PlayOff

Dle konečného pořadí v základní části jsou v obou divizích stejné postupové klíče.

Pořadí v tabulce jednotlivých divizí určují postupně tyto parametry:

Počet bodů, Vzájemné zápasy, Rozdíl ve skóre, Více vstřelených gólů, Méně trestných minut, Los.


Prvních 8 týmů postupuje do PlayOff

Ostatní týmy hrají dále zápasy Playout.

(V Hobby divizi se zápasy Playout nehrají)

Formát Playoff

Čtvrtfinále > Semifinále > Bronzový zápas > Zápas o Zlato

Čtvrtfinále a Semifinále se hraje na dvě utkání. Větší bodový zisk ze dvou utkání znamená postup. V případě rovnosti bodů ze dvou utkání se prodlužuje druhý zápas o dalších 15 minut zápasu. Hraje se celých 15 minut čistého času a vítěz prodloužení je postupující. V případě, že je remíza i po uplynutí prodloužení, rozhoduje se v samostatných nájezdech v pěti sériích. Pokud ani v nich není rozhodnuto, pokračuje se tzv. náhlou smrtí v nájezdech.

Bronzový a Zápas o zlato se hrají na jeden vítězný zápas. (Hrací čas je upraven na 3x20 minut s úpravou ledu po třetinách). V případě remízy je prodloužení o dalších 5 minut s náhlou smrtí. Pokud není v prodloužení rozhodnuto rozhodují samostatné nájezdy v pěti sériích. Pokud ani ty nerozhodnou o vítězi, následují nájezdy formou náhlé smrti.

Formát Playout

Skupina všech týmů, které nepostoupily do Playoff, hraje jednokolovým systémem každý s každým a bojují o konečné umístěni ve své divizi.

4. Soupisky týmů a hostování 

Každý tým je povinen před startem soutěže vyplnit nebo předat soupisku týmu pořadateli soutěže. Povinné údaje o každém registrovaném hráči jsou Jméno a Příjmení, místo a datum narození a fotografie. Dále doplňující údaje jsou číslo dresu, pozice, výška, váha, hůl (levá/pravá)

Do utkání základní části PHM Cupu smí nastoupit pouze zaregistrovaný hráč. A to, pokud byla žádost o registraci podána pomocí webové stránky www.phmcup.cz minimánlně 12 hodin před startem zápasu. (Ve výjimečných případech je možné registrovat hráče přímo před utkáním).

Každý registrovaný hráč, je povinnen zaplatit 100,- Kč administrativní poplatek za registraci do sezony 2020/2021.

(Administrativní poplatky za všechny hráče týmu lze uhradit v rámci jedné platby převodem na účet pořadatele.)

V každém týmu je možné mít neomezený počet kmenových hráčů na soupisce.

V každém týmu je možné mít dále 4 hostující hráče na soupisce. Tedy hráče, kteří jsou již registrovaní v jiném týmu PHM Cupu. Do jednoho utkání však mohou nastoupit maximálně tři hosté současně. Tuto skutečnost ověřuje ve spolupráci s vedoucími týmů delegát utkání.

Pokud je hráč registrovaný jako kmenový a hostující v týmech hrajících stejnou divizi, není možné, aby tento hráč nastoupil do Playoff za oba celky. Vždy musí před koncem základní části oznámit, za jaký tým bude v Playoff hrát. Hráč, který je kmenovým hráčem v jedné divizi a hostujících hráčem v jinédivizi, může nastoupit do Playoff za oba týmy.

Hráč registrovaný v PHM Cupu smí nastoupit maximálně ve dvou týmech v průběhu jedné sezóny. V jednom jako kmenový hráč a v druhém týmu jako hostující hráč. Případné přestupy mezi týmy se řeší individuálně a to vždy žádostí vedoucích týmů.

Start v Playoff je podmíněn dostatečnou docházkou a splněnými starty v základní části. Limit je minimálně 10 zápasů. (Jediné výjimky jsou prokazatelné zdravotní záznamy od lékaře, které může vedoucí doložit pro udělení výjimky).


5. Omezení startů hráčů v soutěži


PHM Cup je amatérská soutěž a proto chceme zajistit vyrovnaná utkání pro co možná největší množství týmů v soutěži. Těmito propozice zásadně apelujeme na vedoucí týmů, aby se vyvarovali jakýchkoli podvodných startů nebo se snažili jakkoli kazit radost z hokeje podvodným chováním nebo starty hráčů na cizí registrační údaje, tzv "na černo"..

A) V soutěži smí nastupovat všichni hráči, kteří chtějí hrát hokej kromě hráčů, kteří splňují tyto podmínky:

- Hráč aktivně hrající Extraligu, První ligu, Druhou ligu a obdobnou soutěž v Evropě nebo na celém světě.

- Hráč, který sice nemá aktuálně platné angažmá v žádném týmu z výše uvedených souteží, přesto je jeho status je výkonnostně vyšší (například hráč čekající na angažmá, nebo hráč po zranění, který neukončil profesionální kariéru).

Tato výše popsaná kritéria platí pro všechny divize soutěže PHM Cup.


B) Dále organizátor soutěže stanovuje kategorii tzv. "Výkonnostního hráče". Jedná se o hráče, který:

 • aktivně hraje krajskou soutěž dospělých pod ČSLH, nebo

 • aktivně hraje juniorské soutěže pod ČSLH, nebo

 • aktivně hraje Univerzitní ligu ledního hokeje pod ČAUH, nebo

 • ukončil profesionální kariéru ve výše uvedených soutěžích


C) Pro divizi KLASIK platí navíc následující omezení:

- v divizi Klasik může do utkání nastoupit pouze jeden hráč, který má status "Výkonnostního hráče" a nehrál v předchozích 4 letech soutěže uvedené v bodě A, tedy nezasáhl do utkání v Extralize, První lize, Druhé lize a obdobné soutěži v Evropě nebo na celém světě.


D) Pro divizi HOBBY platí navíc následující omezení:

- v divizi HOBBY není možné, aby nastoupil jakýkoli hráč se statusem "Výkonnostního hráče".6. Průběh utkání a pravidla 

Každé utkání je rozlosováno v rozpisu zápasů, který je uveden na stránce www.phmcup.cz. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu utkání. Změny jsou vedoucím mužstev komunikovány přes aplikaci WhatsApp.

Utkání se hrají formátem:

3 minuty rozbruslení

3 třetiny á 15 minut čistého času.

2 přestávky mezi třetinami v trvání 1 minuty

Vzhledem k nutnosti vejít se do časového limitu vyhrazeného pro každé utkání, apelujeme na dochvilnost. Pokud tým není nastoupený v kompletní sestavě, i tak se zápas začíná přesně po vypršení času pro rozbruslení. Tým, který bude jakkoliv zdržovat začátek utkání (nepřítomnost brankáře, neochota nastoupit na úvodní vhazování apod.) bude penalizován technickým gólem. Tuto penalizaci může nařídit rozhodčí utkání nebo delegát utkání a to opakovaně, pokud tým bude dále zdržovat průběh utkání.

Modelová situace: Pokud tým A není připraven nastoupit, z důvodu absence brankáře, začíná se hrát v řádném čase. Tým může nastoupit v šesti hráčích v poli. Pokud tým nenastoupí a bude zdržovat začátek utkání, bude mu udělen technický gól.

Pokud zbývající čas čistého času na odehrání zápasu překračuje dobu pronájmu ledové plochy pořadatele, delegát utkání může nařídit, aby zbytek průběhu utkání pobíhal takzvaně na hrubý čas. Časoměřič bude o této skutečnosti informovat týmy pomocí rozhlasu. V případě, že je zápas vyrovnaný nebo je rozdíl skóre o jednu branku před koncem utkání bude poslední minuta a půl zápasu hrána na čistý čas.

Tým může zažádat u rozhodčího bezprostředně po přerušení hry o oddechový čas. Rozhodčí musí vždy zkonzultovat možnost oddechového času s časoměřičem utkání. Pokud není časová tíseň, může být povolen oddechový čas v délce 20 vteřin. Delegát utkání má plné právo zamítnout možnost udělení oddechového času.

Oddechový čas je povolen pouze ve druhé a třetí třetině zápasu.

Zápasy základní části i zápas Playoff, kromě rozhodujícího zápasu série, nebo zápasů o medaile, mohou skončit remízou.

Vyloučení

Za každý udělený menší trest je vyměřena 1 minuta a 45 vteřin trestu pro viníka. Potrestaný hráč se musí neprodleně po uložení trestu odebrat na trestnou lavici.

Jakékoli debaty, nebo zbytečné zdržování s odchodem na trestnou lavici mohou být ihned na místě ohodnoceny jako nesportovní chování, které kazí zážitek ostatním hráčům a takový hráč může obdržet 10 minutový osobní trest nebo trest do konce zápasu.

Vyšší tresty

- Udělují se především za nebezpečnou hru a tvrdost, záludnost a surovost, která se neslučuje s povahou amatérského hokeje. Je na uvážení rozhodčího, jaký trest udělí. Má však pravomoc udělit 5ti minutový trest nebo trest do konce utkání.

- Dále se vyšší trest uděluje za nesportovní chování, ponižování, nadávky a další negentlemanské chování. I zde má rozhodčí pravomoc udělit 5ti minutový trest nebo trest do konce utkání.

- Delegát utkání má právo požádat o vyloučení hráče ze zápasu, pokud se daný hráč chová hrubě nebo drze vůči pořadatelům utkání. Delegát má právo pomocí sirény přerušit utkání a sdělit požadavek na vyloučení hráče do konce utkání rozhodčímu.

Zákaz startu hráčů

Omezení startu hráče na 1 zápas

- za udělení vyššího trestu v zápase za nesportovní chování je automaticky omezen start hráče v dalším utkání - tato skutečnost bude zaslána pořadatelem PHM Cupu vedoucímu mužstva do emailu a zároveň v komunikační skupině ve skupině WhatsApp. Vedoucí týmu je odpovědný za informování hráče, že má omezený start v dalším utkání.

Omezení startu hráče na 5 zápasů

- pokud se hráč hrubě proviní proti pravidlům nebo slušnému chování, může být na žádost rozhodčího nebo delegáta utkání navrženo pozastavení činnosti na následujících 5 utkání - tato skutečnost bude zaslána pořadatelem PHM Cupu vedoucímu mužstva do emailu a zároveň v komunikační skupině WhatsApp. Vedoucí týmu je odpovědný za informování hráče, že má omezený start na dalších 5 utkání.

Oficiální text propozic nemůže popsat všechny scénáře, proto apelujeme na každého jednotlivého účastníka soutěže, aby se choval k pořadatelům, protihráčům, zaměstnancům stadionů a divákům ohleduplně a slušně..

Pravidla utkání se řídí platnými pravidly ČSLH s těmito výjimkami

- neuplatňuje se pravidlo, kdy po zakázaném uvolnění není možné střídat

- při vyhození kotouče mimo hrací plochu (síť, střecha, ochoz, adp..) a jeho odrazu zpět na ledovou plochu, se hraje dál bez přerušení

- rámci plynulosti hry budou posuzována zakázaná uvolnění jako Hybridní.


7. Součinnost vedoucích týmů s delegátem utkání 

Na každé utkání je určen delegát utkání. Jeho hlavní náplní je kontrolovat průběh zápasu dle těchto propozic a platných pravidel.

Vedoucí týmů jsou povinni zajistit spolupráci s delegátem utkání v tomto rozsahu:

- 45 minut před utkáním, nejpozději však 15 minut před začátkem utkání, se dostavit za delegátem utkání do prostoru časoměřičů, nebo zajistit přístup do šatny a společně potvrdit účast hráčů pro dané utkání - neboli Soupisku.

- Nahlásit řádně čísla hráčů, se kterými budou nastupovat do daného zápasu

- Pokud bude v průběhu zápasu zjištěn hráč, který není na Soupisce(například vstřelí branku hráč, který není v zápise, branka automaticky neplatí a hráč je vyloučen ze zápasu a start v utkání se hráči nezapočítává)

- Zajistit, aby zápas mohl začít v řádném čase dle rozpisu

- Zajistit, aby hráči byli informováni o pravidlech

- Zajistit, aby jakýkoli hráč narušující hladký průběh zápasu byl především vedoucím týmu "usměrněn", aby zápas mohl hladce proběhnout

- Po utkání vyřešit s delegátem utkání případné nesrovnalosti v zápise o utkání (střelci / asistenti / tresty). Vedoucí je povinen především nahlásit, pokud hráč, který byl nahlášen do zápasu, nakonec nenastoupil a nebyl tak součástí utkání.

- Před nebo po utkání neprodleně uhradit delegátovi utkání částku za odehraný zápas.

Předzápasová spolupráce týmu a delegáta utkání není v žádném případě prostorem pro vyjádření stížností. Součinnost s delegátem má výhradní cíl, a tím je připravit řádně celé utkání PHM Cupu. Pokud má jakýkoliv hráč žádost, připomínku, nesrovnalost nebo jinou stížnost, delegát utkání není pověřen, aby tyto informace přebíral a zajišťoval jejich vyřešení. Jediný oficiální kanál pro hlášení připomínek je email pripominky@phmcup.cz

Žádáme tímto týmy, hráče i vedoucí týmů, aby se zdrželi jakýchkoliv hlášení či zbytečných dotazů netýkajících se právě daného zápasu. Čas na přípravu zápasu je krátký, delegát utkání nemůže vyhovět všem požadavkům a musí řádně připravit utkání.

(například: nahlášení změny čísla hráče, nebo překlep ve jméně, nebo vyřazení hráče ze soupisky není možné provést přímo na místě, a je tedy zbytečné tyto informace na místě řešit. Je nutné použít oficiální kanál email info@phmcup.cz)

8. Obsazování rozhodčích 

Obsazování rozhodčích na utkání zajišťuje pořadatel PHM Cupu. Na každé utkání je přidělen jeden rozhodčí..

PHM Cup si vyhrazujeprávo kdykoliv změnit obsazení rozhodčích do utkání bez předchozího upozornění týmů.

Týmy si mohou zažádat o změnu přiděleného rozhodčího pro utkání emailem na info@phmcup.cz. Této žádosti však nemusí být vyhověno, neboť rozhodčí jsou "nedostatkové" zboží.

Opět zde apelujeme na shovívavost vůči rozhodčím a zdravý rozum všech hráčů a vedoucích týmů. Rozhodčí nemůže vidět vše. Pokud by týmy měly zájem, aby zápas řídili dva sudí, je možné zaslat tento požadavek na výše uvedený email. V tomto případě pak tým, který o druhého rozhodčího zažádal, uhradí před zápasem k rukám delegáta utkání částku 700,- Kč.

9. Cena zápasu a platby 

Každé utkání stojí každý zúčastněný tým 3 600,- Kč. Každý vedoucí týmu nebo jeho zástupce je povinen uhradit tuto částku před nebo po skončeném utkání. Výjimkou jsou pouze týmy, které mají pořadatelem soutěže schválenou platbu převodem na účet.. I tyto týmy jsou však povinny informovat delegáta o této skutečnosti, protože delegát utkání nemusí být s touto skutečností srozuměn.


10. Podmínky pro starty v Playoff 

V základní části mohou nastoupit kdykoli hráči řádně registrováni na webu PHM Cupu - www.phmcup.cz. Do vyřazovacích částí Playoff však mohou nastoupit pouze hráči kteří splní:

10 účastí na zápasech svého týmu v základní části.

Toto pravidlo platí i pro hostující hráče

Tuto evidenci má na starosti pořadatel PHM Cupu. Proto je podstatné v každému utkání zajistit přístup do šatny, aby delegát utkání mohl kontrolovat reálný počet hráčů nahlášených a přítomných.

Do utkání Playoff v rámci jedné divize může nastoupit pouze hráč pouze za jeden tým. Pokud je tedy hráč kmenovým hráčem a hostem v rámci jedné divize musí si zvoli tým za který v Playoff bude nastupovat.

Seznam hráčů splňující počet startů bude zaslán na konci základní části vedoucím týmů.

Žádné výjimky nejsou dovoleny kromě prokazatelné lékařské zprávy, která znemožnila hráči aby splnil dostatečný počet startů.

11. Statistiky z utkání a ligové statistiky 

Statistiky ze zápasů jako výsledky a pořadí v tabulce se pořadatel PHM Cupu snaží aktualizovat ten samý den, nebo den po odehraném utkání. Přesto mohou existovat objektivní důvody, proč nelze aktualizovat v tak rychlém čase.

Prosíme o shovívavost.

Články a reportáže z utkání, včetně fotodokumentace ze zápasu, se pořadatel PHM Cupu snaží tvořit co nejdříve je to možné po skončení zápasu. Není však garantováno, že vždy druhý den po utkání bude článek k dispozici na webových stránkách. Pokud nějaký tým však potřebuje detaily pro interní potřebu nebo pro sdílení na sociálních sítích, můžeme poskytnout data o zápase na vyžádání i v předstihu.

Evidence hráčských statistik se aktualizuje 1x za každý hrací týden. PHM Cup si vyhrazuje právo tuto lhůtu ve výjimečných situacích nedodržet z objektivních důvodů nedostatku volných časových kapacit pořadatelů.

Evidují se ze zápasu tato data:

- počet zásahů brankářů / střel na branku

- počet branek

- počet trestných minut a jejich viníci

- střelci a asistenti branek

- hvězda utkání

- brankář utkání a jeho procentuální úspěšnost zákroků

Každý hráč utkání s titulem "Hvězda utkání" má nárok na hodnotnou cenu věnovanou sponzorem soutěže, společností Bauer. Hráč, který si pro cenu nepřijede nebo nebude k zastižení v šatně po utkání, pozbývá právo na tuto cenu.

Každý měsíc je vyhlašován hráč měsíce, který má nárok na věcnou cenu od pořadatele PHM Cupu.

Případné opravy, nesrovnalosti nebo změny ve statistikách je nutné zasílat emailem na oficiální kontaktní adresu PHM Cupu - info@phmcup.cz

12. Konfrontace a výjimečné situace 

Apelujeme na vzorné a férové chování všech vedoucích mužstev.

Přesto mohou nastat problematické situace a tedy jsou zde uvedena pravidla pro vznášení konfrontací.

Konfrontaci za neoprávněný start hráče do zápasu je nutné učinit nejpozději v první nebo druhé přestávce utkání. Konfrontací se rozumí nahlášení čísla hráče, který dle názoru soupeře není oprávněn ke startu, delegátovi utkání.

Postup konfrontace:

- Delegát si zapíše číslo hráče a nechá si hráče zavolat společně s vedoucím nebo jeho zástupcem do prostoru časoměřičů

- Delegát vyfotí hráče pro pozdější evidenci a případnou analýzu

- Delegát ověří zda hráč odpovídá hráči na soupisce daného týmu a přímo na místě může potvrdit oprávněnost startu hráče - v takovém případě ihned pokračuje dál utkání. Pokud je konfrontace neoprávněná, tým který konfrontaci podal je povinen po skončení utkání uhradit 500 ,- Kč poplatek.

- Pokud delegát nemá šanci nebo není si jistý oprávněnosti startu daného hráče, pokračuje utkání a následně se řeší situace po zápase: Kontrolou dokladu totožnosti dané osoby (pokud nezajistí součinnost vedoucí týmu nebo sám hráč je ihned brána konfrontace jako platná a zápas je tedy kontumován)

- Pokud ani po zápase není jasné, zda byla konfrontace platná nebo ne, rozhodnutí je na pořadateli PHM Cupu, který má na rozhodnutí 3 pracovní dny.

Kontumace utkání znamená, že tým který se provinil nasazením hráče, které bylo proti těmto propozicím soutěže, prohrává 5:0 a musí uhradit pokutu 2000,- Kč za porušení propozic PHM Cupu

Tým, který se proviní opakovaně proti pravidlům, nebo bude u tohoto týmu zjištěno podvodné chování, může na základě rozhodnutí pořadatele PHM Cupu přijít o všechny dosud získané body nebo může být vyloučen ze soutěže.

13. Pravomoci delegáta utkání a rozhodčích 

- Delegát utkání je hlavní instancí na stadionu a je nutné následovat jeho pokyny (ať už jde o například o změnu šatný týmu, posun startu zápasu nebo o kontrolu hráčů apod)

- Delegát utkání má pravomoc v případě špatného chování týmu zastavit utkání nebo ani zápas nezačít a tým, který se takto provinil proti propozicím potrestat. Provinilý tým to nezbavuje povinnosti uhradit plnou částku za utkání uvedenou výše.

Zejména se jedná o tyto případy:

- pokud hráči vstupují na ledovou plochu dříve, než je určený začátek pronájmu ledu a tedy utkání

- pokud hráči svým chováním poškozují prostory stadionu a jeho vybavení

- hráči neuposlechnou pokyny delegáta a rozhodčího utkání

- hráči se nechovají sportovně nebo se chovají hrubě vůči pořadatelům PHM Cupu, rozhodčím, divákům nebo zaměstnancům stadiónů, na kterých se zápas konáZávěrečná ustanovení


Czech Hockey Masters s.r.o. si vyhrazuje právo změnit propozice v průběhu sezóny PHM Cupu.

Czech Hockey Masters s.r.o. nenese zodpovědnost za žádné majetkové ztráty v průběhu utkání PHM Cupu.

Czech Hockey Masters s.r.o. nezajišťuje na zápasy žádný zdravotní servis, každý hráč nastupuje na své vlastní riziko.

V soutěži PHM Cup neexistuje žádné kolektivní pojištění hráčů.

Czech Hockey Masters s.r.o. si vyhrazujeprávo na použití fotek z utkání pořízených pořadateli a jejich publikování na sociálních sítích, webech a jiných propagačních materiálech. Každý hráč svojí registrací do systému soupisek týmů PHM Cupu souhlasí s použitím osobních údajů (jméno a příjmení) v materiálech k utkání.

Czech Hockey Masters s.r.o. v případě zásahu vyšší moci (živelná katastrofa nebo omezení sportovních akcí z důvodu vládních nařízení apod.) není povinnen vracet startovné uhrazené týmy za sezónu PHM Cupu.