Propozice 2020

PROPOZICE MOHOU BÝT PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY DLE POTŘEB PRAGUE HOCKEY MASTERS

poslední aktualizace: 

1/3/20 - Sekce soupisky týmů a hostování,

Stručné shrnutí:

Prague Hockey Masters je amatérskou hokejovou soutěží. Hlavním cílem je zprostředkovávat radost z hokeje, sportu a ze setkávání s přáteli. Celá soutěž je organizována ve volném čase a z dobré vůle pořadatelů.

V propozicích jsou zakotvená základní pravidla a principy soutěžního ročníku PHM Cup 2020.

Obsah propozic:

Pořadatelé soutěže (organizátoři)

Podmínky účasti týmu v soutěži

Formát soutěžního ročníku

Soupisky týmů a hostování

Omezení startu hráčů v soutěži

Průběh utkání a pravidla

Součinnost týmů s delegáty utkání

Obsazování rozhodčích

Cena zápasu a platby

Podmínky pro starty v Playoff

Statistiky z utkání a ligové statistiky

Konfrontace a výjimečné situace

Pravomoce delegáta utkání a rozhodčích


Pořadatelé soutěže

Pořadatelem soutěžního ročníku je Prague Hockey Masters z.s. se sídlem Karolíny Světlé 28, Praha 1.

Zastoupená:

Petr Urban - Majitel/CEO Prague Hockey Masters

Lukáš Báča - Majitel/Finanční ředitel Prague Hockey Masters

Christina Marinetti - Provozní ředitel Prague Hockey Masters

Ivan Urban - Statistický specialista Prague Hockey Masters

kontakty na jednotlivé osoby najdete na webové stránce https://www.phmcup.cz/kontakt/

Petr Urban a Lukáš Báča jsou zodpovědní za uzavírání dohod s týmy o účasti. Zajišťují komunikaci a smluvní stah s provozovateli stadiónů kde se PHM Cup odehrává. Stanovují formát soutěže a pravidla pro daný ročník. Starají se o financování soutěže. Udržují chod systémů a dbají na hladký průběh všech akcí pořádaných v rámci PHM.

Christina Marinetti je zodpovědná za hladký průběh všech utkání PHM Cupu. Potvrzuje utkání s vedoucími, rozhodčími, obsazuje post časoměřiče a delegáta utkání. Zajišťuje většinu fotodokumentace k zápasům. Má pod sdílenou správou i sociální sítě PHM.

Ivan Urban zajišťuje evidenci všech odehraných utkání do databází ze kterých jsou generovány následně individuální statistiky hráčů PHM Cupu. Dále je tvůrcem jak týmových tak individuálních trofejí používaných v PHM Cupu.

Oficiální komunikační kanál je email: info@phmcup.cz nebo telefon na majitele soutěže

Ostatní platformy jako Watsapp nebo Messenger jsou pouze organizační a není zajištěna nepřetržitá odezva.

Podmínky účasti týmů v soutěži

Do sezony PHM Cup 2020 vstupují pouze týmy kterém mají řádně uhrazené startovné do soutěžního ročníku.

Nové týmy (týmy které nikdy nehrály PHM Cup) hradí "Dohodnutou částku"

Stávající týmy (týmy hrající minimálně v sezony 2019) hradí "Dohodnutou částku"

Maximální počet účastníků byl pro letošní sezonu stanoven na 26 týmů.

Povinností týmu jsou dále zejména tyto úkoly:

- Vyplnit formulář s detaily o týmů

- Dodat kontakty na vedoucího týmu a zástupce vedoucího (email + telefon)

- Vyplnit soupisku týmu

- Dodat informace o barevné kombinace dresů (žádoucí je aby tým disponoval dvěma sadami dresů světlé/tmavé)

Povinností týmu je dále složit "vratnou " zálohu za případně nevyužitý led ve výši 3500 a to před první soutěžním utkáním.

Formát soutěžního ročníku

Všech 26 týmů je rozděleno do výkonnostních kategorií do dvou divizí.

Divize A - TOP

Divize B - KLASIK

(V každé divize bude 13 týmů)

Fáze soutěže:

Základní část - trvá od 1.9.2019 - cca 20.3.2020

Playoff - trvá cca od 20.3.2020- 20.5.2020

Playout - trvá cca od 20.3.2020 - 20.4.2020

Baráž - trvá cca od 30.4.2020 - 10.5.2020

V základní části se utkají všichni účastníci s každým v prvním kole. V druhém kole se utkají také každý s každým. Celkem tedy tým odehraje v základní části 24 utkání.

Zisk bodů ze zápasů v základní části:

Vítězství = 2 body

Remíza = 1 bod

Prohra = 0 bodů

Postupový klíč do playoff

Dle konečného pořadí v základní části jsou v obou divizích stejné postupové klíče.

Pořadí v tabulce jednotlivých divizí určují postupně tyto parametry:

Počet bodů, Vzájemné zápasy, Rozdíl ve skóre, Více vstřelených gólů, Méně trestných minut, Los.

Prvních 8 týmů postupuje do PlayOff

Ostatních 5 týmů hraje dále Playout skupinu.

Formát Playoff

Čtvrtfinále > Semifinále > Bronzový zápas > Zápas o Zlato

Čtvrtfinále a Semifinále se hraje na dvě utkání. Větší bodový zisk ze dvou utkání znamená postup. V případě rovnosti bodů ze dvou utkání se prodlužuje druhý zápas o dalších 15 minut zápasu. Hraje se celých 15 minut čistého času a vítěz je postupující. V případě pokud je remíza i po uplynutí prodloužení rozhoduje se v samostatných nájezdech. Pět sérií, pokud ani v nich není rozhodnuto pokračuje se tzv. náhlou smrtí v nájezdech.

Bronzový a Zápas o zlato se hrají na jeden vítězný zápas. (Hrací čas je upraven na 3x20 minut s úpravou ledu po třetinách). V případě remízy je prodloužení o dalších 15 minut s náhlou smrtí. Pokud není v prodloužení rozhodnuto rozhoduje série pěti samostatných nájezdů. Pokud ani ty nerozhodnou rozhodují nájezdy formou náhlé smrti.

Formát Playout

Skupina pěti týmů, kdy každý hraje s každým a bojují o konečné umístěni ve své divizi.

Baráž

První dva týmy z Divize KLASIK a poslední dva týmy z divize TOP hrají spolu formou tabulky každý s každým. Dle konečného pořadí následně dva první postupují nebo setrvávají v divizi TOP naopak třetí a čtvrtý tým sestupuje nebo setrvává v divizi KLASIK.

Soupisky týmů a hostování

Každý tým je povinen před startem soutěže vyplnit nebo předat soupisku týmu pořadateli soutěže. Povinné údaje o každém registrovaném hráči jsou Jméno a Příjmení, místo a datum narození a fotografie. Dále doplňující údaje jsou číslo dresu, pozice, výška, váha, hůl (levá/pravá)

Do utkání základní části PHM Cupu smí nastoupit pouze registrovaný hráč. A to minimálně, pokud byla žádost o registraci podána pomocí webové stránky phmcup.cz 12 hodin před startem zápasu.

V každém týmu je možné mít neomezený počet hráčů na soupisce. 25 hráčů je evidováno v rámci startovného do soutěže. Každý hráč nad tuto kvótu je zpoplatněn administrativním poplatkem 100 CZK.

V každém týmu je možné mít dále 4 hosty na soupisce. Tedy hráče hrající a kteří jsou již registrovaní v jiném týmu PHM Cupu. Do jednoho utkání však mohou nastoupit maximálně tři hosté současně. Tuto skutečnost ověřuje ve spolupráci s vedoucími týmů delegát utkání.

Do utkání Playoff není možné aby nastoupil hráč který má status HOST. Do Playoff Mohou nastoupit pouze hráči kteří jsou kmenovými hráči týmy

Hráč registrovaný v PHM Cupu smí nastoupit maximálně ve dvou týmech v průběhu jedné sezony. V jednom jako kmenový hráč a v druhém týmu jako host. Případné přestupy mezi týmy se řeší individuálně a to vždy žádostí vedoucích týmů.

Omezení startů hráčů v soutěži

PHM Cup je amatérská soutěže a proto chceme zajistit vyrovnaná utkání pro co možná největší množství týmů v soutěži. Těmito propozice zásadně apelujeme na vedoucí týmů aby se vyvarovali jakýchkoli podvodných startů nebo se snažili jakkoli kazit radost z hokeje podvodným chováním nebo černým startům.

V soutěži smí nastupovat všichni kdo chtějí hrát hokej kromě hráčů kteří splňují tyto podmínky:

- Hráč aktivně hrající Extraligu, První ligu, Druhou ligu a obdobnou soutěž v Evropě nebo na celém světě

- Hráč který sice nemá platné angažmá v žádném týmu přesto jeho statut je výkonnostně vyšší (například hráč čekající na angažmá, nebo hráč po zranění který neukončil profesionální kariéru)

Omezení pro divizi KLASIK

- v divizi Klasik může nastoupit pouze jeden hráč který má statut "Výkonostního hráče" 

Průběh utkání a pravidla

Každé utkání je rozlosováno v rozpise zápasů a rozpis je platný a veškeré změny si vyhrazuje pouze pořadatel soutěže.

Utkání se hrají formátem:

3 minuty rozbruslení

3 třetiny á 15 minut čistého času.

Přestávky mezi třetinami jsou 1 minuta

Vzhledem k nutnosti se vejít do časového limitu vyhrazeného pro každé utkání apelujeme na dochvilnost. Pokud tým není nastoupen v kompletní sestavě i tak se zápas začíná přesně po vypršení času pro rozbruslení. Tým který bude jakkoli zdržovat začátek utkání (nepřítomnost brankaře, neochota nastoupit na úvodní vhazování apd.) bude penalizován technickým gólem. Tuto penalizaci může nařídit jak rozhodčí utkání, tak delegát a to opakovaně pokud tým bude zdržovat průběh utkání.

Modelová situace: Pokud tým A není připraven nastoupit, z důvodu že nemá brankaře, začíná se hrát v řádném čase. Tým může nastoupit v šesti hráčích v poli. Pokud tým nenastoupí a bude zdržovat, bude mu udělen technický gól.

Pokud zbývající čas čistého času na odehrání zápasu překračuje dobu pronájmu, delegát utkání může nařídit aby zbytek průběhu utkání pobíhal na hrubý čas. Časoměřič bude o této skutečnosti informovat týmy pomocí rozhlasu. V případě kdy je zápas vyrovnaný nebo je rozdíl o jednu branku před koncem utkání bude zbývající minuta a půl hrána na čistý čas.

Tým může zažádat u rozhodčího bezprostředně po přerušení hry o oddechový čas. Rozhodčí musí vždy zkonzultovat možnost oddechového času s časoměřičem utkání. Pokud není časová tíseň může být povolen oddechový čas na 20 vteřin. Delegát utkání má plné právo zamítnout možnost udělení oddechového času. Oddechový čas je povolený pouze ve třetí třetině zápasu.

Zápas základní části i Playoff kromě rozhodujícího zápasu série, nebo zápasů o medaile může skončit remízou.

Vyloučení

Za každý udělený menší trest je vyměřeno 1.45 minut trestu pro viníka. Potrestaný hráč musí neprodleně po uložení trestu na trestnou lavici.

Jakékoli debaty, nebo zbytečné zdržování s odchodem na trestnou lavici mohou být ihned na místě ohodnoceny jako nesportovní chování, které kazí zážitek ostatním hráčům a takový hráč může obdržet 10 minut osobní trest nebo trest do konce zápasu.

Vyšší tresty

- udělují především za nebezpečnou hru a tvrdost, záludnost, surovost, která se neslučuje s povahou amatérského hokeje. Je na uvážení rozhodčího jaký trest udělí. Má však pravomoc udělit jak 5ti minutový trest tak trest do konce utkání.

- dále se vyšší trest uděluje za nesportovní chování, ponižování, nadávky a další negentlemanské chování. I zde má rozhodčí pravomoc udělit jak pěti minutový trest nebo trest do konce utkání

- delegát utkání má právo požádat o vyloučení hráče ze zápasu, pokud daný hráč se chová hrubě nebo drze vůči pořadatelům utkání. Delegát má právo pomocí sirény zastavit utkání a sdělit požadavek na vyloučení hráče do konce utkání rozhodčímu.

Zákaz startu hráčů

Omezení startu na 1 zápas

- za udělení vyššího trestu v zápase za nesportovní chování je automaticky omezen start hráče v dalším utkání - tato skutečnost bude zaslána vedoucímu mužstva do emailu a zároveň v komunikační skupině ve skupině watsapp / Vedoucí týmu je zodpovědný za informování hráče že má omezený start v dalším utkání.

Omezení startu na 5 zápasů

- pokud se hráč hrubě proviní proti pravidlům nebo slušnému chování může být na žádost rozhodčího nebo delegáta utkání navrženo pozastavení činnosti v zápasech na pět utkání. Potvrzení o udělení trestu zasílá vedení PHM vedoucímu týmu do e-mailu a informuje v komunikační skupině.

Oficiální text propozic nemůže popsat všechny scénáře, ale apelujeme na každého jednotlivého účastníka soutěže aby se chovat tak jakoby jsme byli všichni kamarádi a přátelé.

Pravidla utkání se řídí platnými pravidly ČSLH s těmito výjimkami.

- neuplatňuje se pravidlo, kdy po zakázaném uvolnění není možné střídat

- při vyhození kotouče mimo hrací plochu (síť, střecha, ochoz, adp..) a kotouč se vrátí zpět na ledovou plochu, hraje se dál bez přerušení

Oproti minulým sezonám v rámci plynulosti hry budou posuzovány zakázaná uvolnění jako Hybridní.

Součinnost vedoucích týmů s delegáty utkání

Na každé utkání je určen delegát utkání. Jehož hlavní náplní je kontrolovat průběh zápasu dle těchto propozic a platných pravidel. Vedoucí týmu jsou tak povinni zajistit spolupráci s delegátem utkání v tomto rozsahu:

- Před utkáním 45 minut ale nejpozději 15 minut před začátkem utkání se dostavit za delegátem utkání do prostoru časoměřičů, nebo zajistit přístup do šatny a společně potvrdit účast hráčů pro dané utkání.

- Nahlásit řádně čísla hráčů se kterými budou nastupovat do daného zápasu

- Pokud bude v průběhu zápasu zjištěn hráč, který není nahlášený (například vstřelí branku hráč, který není v zápise branka neplatí a hráč je vyloučen ze zápasu a start se hráči nezapočítává)

- Zajistit aby zápas mohl začít v řádném čase dle rozpisu

- Zajistit aby hráči byli informováni o pravidlech

- Zajistit aby jakýkoli hráč narušující hladký průběh zápasu byl především vedoucím týmu "usměrněn" aby zápas mohl hladce proběhnout

- Po utkání případně s delegátem utkání vyřešit případné nesrovnalosti v zápise o utkání (střelci / asistenti / tresty) + vedoucí je povinen především nahlásit, pokud hráč který byl nahlášen že do zápasu nastoupí nakonec nenastoupil

- Po utkání neprodleně uhradit delegátovi utkání částku za odehraný zápas

Předzápasová spolupráce týmu a delegáta utkání není v žádném případě prostorem pro vyjádření stížností. Součinnost s delegátem má výhradní cíl a to připravit řádně celé utkání PHM Cupu. Pokud jakýkoli hráč má žádost, připomínku, nesrovnalost nebo jinou stížnost, delegát utkání není pověřen aby tyto informace přebíral a zajišťoval jejich vyřešení. Jediný oficiální kanál pro hlášení připomínek je email pripominky@phmcup.cz

Žádáme tímto týmy, hráče i vedoucí aby se zdrželi jakýchkoli hlášení, zbytečných dotazů netýkající se právě daného zápasu. Čas na přípravu zápasu je krátký, že delegát utkání nemůže vyhovět všem požadavkům a musí řádně připravit utkání.

(například: nahlášení změny čísla hráče, nebo překlep ve jméně, nebo vyřazení hráče ze soupisky není možné provést přímo na místě, je tedy zbytečné tyto informace na místě řešit. Je nutné použít oficiální kanál email pripominky@phmcup.cz)

Obsazování rozhodčích

Obsazování rozhodčích na utkání zajišťuje PHM. Na každé utkaní je přidělen jeden rozhodčí který řídí utkání PHM Cupu.

PHM Cup si určuje právo kdykoli změnit obsazení rozhodčích.

Tým který má žádost o změnu přiděleného rozhodčího na zápas musí zažádat na vedení PHM. Této žádosti však nemusí být vyhověno, neboť rozhodčí jsou "nedostatkové" zboží

Opět zde apelujeme na shovívavost vůči rozhodčím. Nemohou vidět vše. Pokud by tým měl zájem aby zápas řídili dva sudí, je to možné za dohodnutý poplatek na zápas.

Cena zápasu a platby

Každé utkání stojí Dohodnutou částku. Každý vedoucí týmu nebo jeho zástupce je povinen uhradit tuto částku po skončeném utkání. Výjimkou jsou pouze týmy které mají "předplatbu". I tyto týmy jsou však povinné informovat delegáta o této skutečnosti, protože delegát utkání nemusí být s touto skutečnosti srozuměn.

Podmínky pro starty v Playoff

V základní části mohou nastoupit kdykoli hráči řádně registrováni na webu PHM Cupu. Do vyřazovacích částí Playoff však mohou nastoupit pouze hráči kteří splní:

10 účastí na zápasech svého týmu v základní části

Toto pravidlo platí i pro hostující hráče

Tuto evidenci má na starosti PHM. Proto je podstatné v každému utkání zajistit přístup do šatny aby delegát utkání mohl kontrolovat reálný počet hráčů nahlášených a přítomných.


Do utkání Playoff není možné aby nastoupil hráč který má status HOST. Do Playoff Mohou nastoupit pouze hráči kteří jsou kmenovými hráči týmu. 

Seznam hráčů splňující počet startů bude zaslán na konci základní části vedoucím týmů.

Žádné výjimky nejsou dovoleny.

Statistiky z utkání a ligové statistiky

Statistiky ze zápasů jako výsledky a pořadí v tabulce se PHM snaží aktualizovat ten samý den, nebo den po odehraném utkání. Přesto mohou existovat objektivní důvody, proč nelze aktualizovat v tak rychlém čase.

Prosíme o shovívavost.

Články a reportáže z utkání včetně fotodokumentace ze zápasu se PHM snaží tvořit co nejdříve je možné po skončení zápasu. Není však garantováno, že vždy druhý den po utkání bude článek k dispozici na webových stránkách. Pokud nějaký tým však potřebuje detaily pro interní potřebu nebo pro sdílení na sociálních sítích můžeme poskytnout data o zápase na vyžádání i v předstihu.

Evidence hráčských statistik se aktualizuje každý hrací týden. Většinou i častěji. Přesto individuální statistiky mohou mít lehké zdržení.

Evidují se ze zápasu tyto data:

- počet zásahů brankářů / střely na branku

- počet branek

- počet trestných minut a jejich viníci

- střelci a asistenti branek

- hvězda utkání

- brankář utkání a jeho procentuální úspěšnost zákroků a počet střel kterým čelil

Každý hráč utkání má nárok na hodnotnou cenu věnovanou sponzorem soutěže Bauer. Hráč který si pro cenu nepřijede nebo nebude k zastižení v šatně po utkání pozbývá právo na tuto cenu.

Každý měsíc je vyhlašován hráč měsíce, ten má také nárok na věcnou cenu od Prague Hockey Masters.

Případné opravy nebo změny ve statistikách je nutné zasílat emailem na oficiální kontaktní adresu PHM Cupu.

Konfrontace a výjimečné situace

Apelujeme na vzorné a férové chování všech vedoucích mužstev.

Přesto pokud je nutno zde jsou pravidla pro vznášení konfrontací.

Konfrontaci za neoprávněný start hráče do zápasu je nutné učinit nejpozději v první nebo druhé přestávce. Konfrontací se rozumí nahlášení čísla hráče, který dle "žalobce" není oprávěný ke startu, delegátovi utkání.

Postup konfrontace:

- Delegát si zapíše číslo hráče a nechá si hráče zavolat společně s vedoucím nebo jeho zástupcem do prostoru časoměřičů

- Delegát vyfotí hráče pro pozdější evidenci a případnou analýzu

- Delegát ověří zda hráč odpovídá hráči na soupisce daného týmu a přímo na místě může potvrdit oprávněnost startu hráče - v takovém případě ihned pokračuje dál utkání. Pokud je konfrontace neoprávněná tým který konfrontaci podal je povinen uhradit 500 CZK poplatek.

- Pokud delegát nemá šanci nebo není si jistý oprávněnosti startu daného hráče, pokračuje utkání a následně se řeší situace po zápase: Kontrolou dokladu totožnosti dané osoby (pokud nezajistí součinnost vedoucí týmu nebo sám hráč je ihned brána konfrontace jako platná a tým je tedy kontumován)

- Pokud ani po zápase není jasné, zda byla konfrontace platná nebo ne, rozhodnutí je na direktoriátu PHM.

- Ti mohou rozhodnout do tří dnů od daného utkání

Kontumace utkání znamená že tým který se provinil prohrává 5:0 a musí uhradit pokutu 2000 CZK za porušení propozic PHM Cupu

Technické potíže s časomírou. Pokud se stane technický problém s časomírou. Ihned se čas stopuje pomocí "stopek" popřípadě si rozhodčí odpočítá odhadovaný konec třetiny a měří na hodinách. Zápas tedy plyne dál i bez časomíry a ukazatele skóre. Třetiny i vyloučení pak řídí rozhodčí na nezbytně dlouho dobu dokud nedojde k opětovnému zapojení systému. V případě nutnosti nepřítomnosti časoměřiče v boxu je možné spustit utkání a čas řídí rozhodčí. Rozhodčí zapisuje střelce a vyloučení na papírový zápis.


Apelujeme na vzorné a férové chování všech vedoucích mužstev.

Přesto pokud je nutno zde jsou pravidla pro vznášení konfrontací.

Konfrontaci za neoprávněný start hráče do zápasu je nutné učinit nejpozději v první nebo druhé přestávce. Konfrontací se rozumí nahlášení čísla hráče, který dle "žalobce" není oprávěný ke startu, delegátovi utkání.

Postup konfrontace:

- Delegát si zapíše číslo hráče a nechá si hráče zavolat společně s vedoucím nebo jeho zástupcem do prostoru časoměřičů

- Delegát vyfotí hráče pro pozdější evidenci a případnou analýzu

- Delegát ověří zda hráč odpovídá hráči na soupisce daného týmu a přímo na místě může potvrdit oprávněnost startu hráče - v takovém případě ihned pokračuje dál utkání. Pokud je konfrontace neoprávněná tým který konfrontaci podal je povinen uhradit 500 CZK poplatek.

- Pokud delegát nemá šanci nebo není si jistý oprávněnosti startu daného hráče, pokračuje utkání a následně se řeší situace po zápase: Kontrolou dokladu totožnosti dané osoby (pokud nezajistí součinnost vedoucí týmu nebo sám hráč je ihned brána konfrontace jako platná a tým je tedy kontumován)

- Pokud ani po zápase není jasné, zda byla konfrontace platná nebo ne, rozhodnutí je na direktoriátu PHM.

- Ti mohou rozhodnout do tří dnů od daného utkání

Kontumace utkání znamená že tým který se provinil prohrává 5:0 a musí uhradit pokutu 2000 CZK za porušení propozic PHM Cupu

Start neoprávněného hráče v utkání:

- pokud tým vstřelí branku a hráč není uveden v zápise branka není uznána a hráč je vyloučen ze zápasu. Je naprosto důležité aby byli nahlášeni správně hráči včetně čísel

Pravomoce delegáta utkání a rozhodčích

- Delegát utkání je hlavní instancí na stadionu a je nutné následovat jeho pokyny (ať už jde o přesun ze šatny do šatny, nebo o posun startu zápasu, nebo o kontrolu hráčů,..)

- Delegát utkání má pravomoc v případě špatného chování týmu zastavit utkání nebo ani zápas nezačít a tým který se provinil tak přichází o zálohu

zejména se jedná o tyto případy:

- hráči vstupují na ledovou plochu dříve než je začátek pronájmu ledu

- hráči svým chováním poškozují prostory arény

- hráči neuposlechnou pokyny delegáta utkání

- hráči se nechovají sportovně nebo se chovají hrubě vůči reprezentantům PHM nebo stadiónů na kterých se zápas koná

Závěrečná ustanovení

Prague Hockey Masters si vyhrazuje právo změnit propozice k sezoně v jejím průběhu.

Prague Hockey Masters nenese zodpovědnost za žádné ztráty v průběhu utkání PHM Cupu

Prague Hockey Masters nezajišťuje na zápasy žádný zdravotní servis, každý hráč nastupuje na své riziko.

V soutěži Prague Hockey Masters neexistuje žádné kolektivní pojištění hráčů

Prague Hockey Masters si vyžaduje právo na použití fotek z utkání a jejich publikování na sociálních sítích, webech a jiných propagačních materiálech